Psycholog Online – Czy warto? Subiektywne refleksje.

Psycholog online czy psychoterapia online budzi jeszcze sporo kontrowersji, ale ma też swoich zwolenników.

Badania wskazują, że psycholog online czy psychoterapia online może być w wielu przypadkach alternatywą. Chciałbym odnieść się jednak do własnych subiektywnych doświadczeń oraz efektów własnej pracy terapeutycznej, która została niejako wymuszona w marcu 2020 roku. Sam do niedawna byłem trochę sceptyczny, co do tej formy pomocy, pomimo że, skuteczność takiej pomocy jest potwierdzona wieloma badaniami – psychoterapia online.

Jak potrzeba jest matką wynalazków, tak czasami postęp jest wymuszany przez zewnętrzne warunki. Pomoc zdalna, jest jest bardzo dobrze rozwinięta w krajach, gdzie odległość do najbliższego specjalisty oraz dostępność do psychologa lub psychoterapeuty jest utrudniona. Dlatego też kraje takie jak USA lub Kanada mają dość dobrze rozwinięty system pracy zdalnej. Co za tym idzie, jest wiele badań na ten temat.

W Stanach Zjednoczonych wielu ubezpieczycieli refunduje również prywatną pomoc psychologiczną online, a Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne już od kilku lat wprowadziło zasady i rekomendacje dotyczące pomocy psychoterapii online.

Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie: Czy psychoterapia online jest skuteczna? Odpowiem twierdząco. Jednak musi zostać spełniona odpowiednia ilość czynników, które nazywane są czynnikami leczącymi.

Czynniki związane ze wsparciem do których zaliczamy:

pozytywna relacja terapeutyczna;
– przymierze terapeutyczne;
– doświadczenie ulgi, spadku napięcia;
zaufanie do osoby terapeuty;

Wygląda to trochę akademicko i mało interesująco. Jednak daje szansę odpowiedzi na pytanie dlaczego jedni chwalą, a inni ganią ten sposób pracy. Przyznam, że moje pozytywne doświadczenia wynikają z faktu, że większość moich klientów miało już ze mną wcześniejszy kontakt terapeutyczny. Mówię o moich doświadczeniach z pracy w Poradni, gdzie osoby mogły mieć zaufanie do instytucji, nie musiały się obawiać że nie mam odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia itd. Ponadto, osoby te były zaangażowane w pracę, miały motywację i były gotowe na zmianę. Podsumowując, w pomocy psychologicznej online tak jak w normalnym kontakcie ważne jest obustronne zaufanie i zaangażowanie. Nie będę wspominał o kompetencjach terapeuty, bo jest to oczywiste.

Czynniki związane z uczeniem się:

– otrzymywanie informacji zwrotnych;
– wgląd;
– uczenie się poznawcze;
– zmiana oczekiwań dotyczących własnej skuteczności;
– korektywne doświadczenie emocjonalne;

Tutaj, wydaje się mieć znaczenie jakość transmisji oraz inne kwestie techniczne. Informacje zwrotne to nie tylko co mówimy, ale też mikro ekspresja, postawa ciała itd. Jeśli łącze internetowe zawodzi, nie widzimy siebie na wzajem bo źródło świata jest z tyłu to wiele tracimy. Nie lubię szacować, ale podejrzewam, że kwestie techniczne mogą dodać lub odjąć od 20% do 50% do lub z sesji. Trudno wtedy doświadczać, zauważać lub być obecnym jeśli obraz i dźwięk zawodzą.

Czynniki związane z działaniem:

– zmiana zachowania;
– poznawcza kontrola zachowania;
– podejmowanie ryzyka;
– modelowanie;
– sprawdzanie rzeczywistości;
– doświadczanie sukcesu;

Trzeci wymiar wydaje się mieć z dwoma pierwszymi. Ale nie o tym chciałem. Nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem terapii online. Zwykle łatwiej było mi pracować w bezpośrednim kontakcie, ale zauważyłem też że część osób będąc w domu czuło się bardziej swobodne. Co za tym idzie, postępy następowały szybciej.

Myślę, że tak jak nadal czytamy książki to też korzystamy z e-booków, mamy więcej opcji do wyboru. Nie wszyscy też mieszkają w dużych miastach i mają swobodny dostęp do pomocy. Od dziesięcioleci działają telefony zaufania, które zdaje się zdały egzamin. Wydaje się, że zarówno terapeuci jak i klienci mogą skorzystać z nowych technologii. Otwartym pytaniem jest nie czy, ale w jaki sposób?

Paweł Wakuła – psycholog online oraz offline