PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

NAZYWAM SIĘ PAWEŁ WAKUŁA. ZADZWOŃ, JEŚLI SZUKASZ PSYCHOLOGA . PRACUJĘ W NURCIE INTEGRACYJNYM.

507-154-862
UL. KRUCZA 6, NOWE MIASTO BIAŁYSTOK

PSYCHOLOG BIAŁYSTOK

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jest to krótkoterminowa forma współpracy z psychologiem. W związku z tym, jest to proces nakierowany na rozwiązanie konkretnego problemu. Dlatego też, nie wymaga zagłębiania się w struktury osobowości czy przeszłość. W odróżnieniu od psychoterapii jest to pomoc doraźna podczas której klient może otrzymać konkretne wskazówki lub porady.

Pomagam w radzeniu sobie z lękiem, obniżonym nastrojem i stresem. Zapraszam osoby, którym trudno jest zaakceptować siebie lub mają problemy w relacjach społecznych. Pomaga również w rozwiązywaniu kryzysów życiowych takich jak: rozwód, nagła choroba, utrata pracy, żałoba. Podczas pierwszej wizyty możesz w zaufaniu podzielić się taką ilością informacji, jaką chcesz. Przede wszystkim, moim zadaniem jest doprowadzenie Cię tam, dokąd chcesz się udać.

Podobnie jak porada, jednym z elementów pomocy psychologicznej jest psychoedukacja. Pozwala ona rozwinąć wiedzę na temat procesów psychologicznych i w efekcie obniżyć stres wynikający z niepewności. Zapraszam do czytania Bloga . Podsumowując, konsultacja psychologiczna może mieć charakter wsparcia, porady lub diagnozy. Konsultacja może pomóc w ustaleniu czy potrzebna jest dalsza pomoc w formie psychoterapii lub kontaktu z psychiatrą.

Psychoterapia pomaga w rozumieniu emocji i działań, rozwinięcie zdolności dbania o siebie, ulgę od stresu emocjonalnego, uzyskanie kontroli nad objawami , uczenie się nowych sposobów radzenia sobie z problemami, ułatwia zmianę stylu życia

PSYCHOLOG BIAŁYSTOK

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Pomaga dowiedzieć się więcej o przyczynach odczuwanych emocji, zachowań czy problemów w relacjach. Dlatego też, psychoterapia pomaga odkrywać nowe sposoby działania, myślenia i przeżywania aktualnych i przeszłych wydarzeń życiowych. Pomagam klientom dokonywać autentycznych, znaczących i świadomych wyborów dotyczących sposobu życia, w związku z czym słyszę pozytywne informacje zwrotne od moich klientów.  Dlatego, mam za ufanie, że psychoterapia może zapewnić dobry grunt dla dalszego rozwoju.

Pracuję w ujęciu psychoterapii integracyjnej, ponieważ umożliwia pracę nad wszystkimi wymiarami klienta. Podejście to akcentuje rozumienie i leczenie danej osoby poprzez integrację emocji, myślenia, zachowania oraz relacji społecznych. Przede wszystkim, polegam na podejściu systemowym, interpersonalnym, Ericksonowskim oraz modelu terapii poznawczo – behawioralnej.

Bez wątpienia, to podejście terapeutyczne jest odpowiednie dla każdego, kto szuka wspierającej, aktywnej roli i zaangażowania psychoterapeuty. Integracyjny model pracy pozwala mi na dostosowywanie metod do indywidualnych potrzeb klienta, więc mogą być one modyfikowane również w zależności od etapu pomocy. Integracja pozwala optymalnie korzystać z doświadczenia różnych szkół terapeutycznych.

Terapia małżeńska pomaga parom: dowiedzieć się więcej o swoich potrzebach i obawach, pomóc odbudować zaufanie, mniej domyślać, a więcej wiedzieć o sobie, uniezależnić od wzorców z rodzin pochodzenia, poprawić komunikację, ograniczyć konflikty i kłótnie, zwiększyć więź emocjonalną oraz intymność w związku, podejmować lepsze decyzje

GABINET PSYCHOLOGA BIAŁYSTOK

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA

Ta forma pomocy przede wszystkim pomaga w skuteczniejszym rozwiązywaniu konfliktów, poprawia komunikację oraz bliskość w związku. Wiele par uwięzionych jest w cyklach wzajemnej frustracji, ze względu na to, często tracą nadzieję na zmianę. W efekcie, prowadzi do większego bólu, poczucia odrzucenia i samotności. Terapia par przy odpowiednim zaangażowaniu obu stron, wspiera przede wszystkim w lepszym zrozumieniu problemów oraz wzajemnych potrzeb. Partnerzy zastanawiają się, czego oczekują od związku i dlaczego w określony sposób reagują na zachowanie partnera. Bywa, że partnerzy utknęli lub cofnęli się do wzorców z własnych rodzin pochodzenia, potrzebują czasu i dialogu aby przywrócić ich wspólny sposób życia.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Pracę zawodową rozpocząłem w 2006 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku. W związku z tym, zajmowałem się diagnozą dzieci i młodzieży oraz wspieraniu rodziców i opiekunów. W tym okresie dostrzegłem również potrzebę pracy terapeutycznej oraz rozwijania moich kompetencji w tym zakresie. Następnie rozpocząłem pracę psychoterapeutyczną z rodzinami w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. Tam, też miałem okazję korzystać z doświadczenia doświadczonego zespołu psychologów. Niewątpliwie ważnym etapem było również prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób pięćdziesiąt plus, gdzie mogłem obserwować energię, zaangażowanie i doświadczenie życiowe uczestników. Praca w Poradniach Zdrowia Psychicznego takich jak “Leszczynowa” i “Kendron” umożliwiła wymianę doświadczeń ze specjalistami z obszaru opieki zdrowotnej. W związku z tym, poznałem wiele różnych podejść do pomagania oraz rozpoznawania potrzeb klientów, co niewątpliwie, pozwoliło mi na bardziej elastyczne podejście do pomocy psychologicznej i psychoterapii. Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapii i pomocy psychologicznej.

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

W 2005 roku obroniłem pracę magisterską na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS poprzednio – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Podczas gdy pracowałem już zawodowo dostrzegłem potrzebę rozwijania umiejętności terapeutycznych. W związku z tym, w 2006 roku rozpocząłem 3 letni kurs Systemowej Terapii Rodzin, który został zorganizowany przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie. W 2009 uzyskałem uprawnienia do prowadzenia terapii rodzin pod superwizją. Praca terapeutyczna przynosiła mi wiele satysfakcji, dlatego też latach 2010 – 2014 rozwijałem umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w studiach podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie. Kurs ten posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 2015 – 2017 studiowałem na Podyplomowych Studiach Magisterskich na Uniwersytecie Południowej Australii. Odbyłem tam również półroczny staż w ośrodku leczenia uzależnień, co z pewnością było wzbogacającym doświadczaniem. Reasumując, posiadam odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii par oraz terapii rodzin.

BEZPŁATNE TELEFONY ZAUFANIA

Jeśli jesteś w kryzysie, a nie zdecydowałeś się jeszcze na bezpośredni kontakt możesz skorzystać z telefonów zaufania. Krótka lista tutaj. Zapraszam też do sekcji bloga na psycholog – białystok .pl

CENNIK

POMOC PSYCHOLOGICZNA 
120 PLN

TERAPIA INDYWIDUALNA 
120 PLN

TERAPIA MAŁŻEŃSKA  
140 PLN

psycholog – białystok .pl